Het zorgen voor een kind als moeder, hoe doe je dat?

Kinderen zijn een zegen. Dit is een zin die je zeker op meer dan de helft van de tongen van de ouders in de wereld zult horen. Uiteindelijk zijn er ook kinderen op de wereld waar ouders helemaal niet blij mee zijn. Dit heeft allemaal te maken met de zorg voor de kinderen en de soort zorg zij ontvangen. In de wetenschap zijn er een aantal theorieën waarvan uitgaande, ouders ervoor kunnen waken dat hun kind niet de verkeerde kan opgroeit. In dit stuk zal er niet per se over die wetenschappelijke theorieën worden gesproken, omdat dat ons te ver zal brengen. Er zal op een luchtige manier worden gesproken over Het zorgen voor een kind als moeder.
In de meeste gevallen is de opvoeding van het kind te danken aan de moeders. Natuurlijk leveren vaders ook hun bijdrage en natuurlijk heb je ook alleenstaande vaders, maar de moeders overschaduwen de vaders bij deze.

Goed informeren

Om te beginnen: Het is belangrijk dat moeder zich goed informeren over de zorg van hun kind. Dan wordt er nog niet gesproken over morele waarden en normen. Het gat hier om zaken die te maken hebben met gezondheid, voeding en dergelijke zaken. Voeding bijvoorbeeld, is heel belangrijk. Kinderen moeten ten eerste, voldoende voeding hebben, en ten tweede, over voldoende gezond voeding beschikking. Ongezond voeden, betekend een ongezond kind, dat uiteindelijk leidt tot problemen die ongewenst zijn. Een gezond kind geeft vooral ouders het gevoel van voldoening. Ouders wensen niet graag dat hun kinderen, vooral door hun zorg te doen, in ongewenste condities verkeren.

Enkele Leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=xnmNjtSHbmM
https://www.youtube.com/watch?v=7VsMV2jrbYA
https://www.youtube.com/watch?v=SzkNE2DBt3E
https://www.youtube.com/watch?v=Snvth1bjnHE

Dit soort van zaken leren is per heden niet moeilijk. Denk bijvoorbeeld aal verschillende cursussen die je als ouder kunt volgen, of verschillende video’s die op Youtube te vinden zijn. Leren is veel efficiënter geworden, waardoor ouders geen excuses meer kunnen vinden voor het niet correct handelen bij de opvoeding.

Moraal, normen en waarden

Moraal, normen en waarden dienen in beginsel dor alle moeders en ouders aan kinderen te worden aangeleerd. Je hebt natuurlijk kinderen die dat van geboorte af al in zich hebben. Die ouders mogen zich gelukkig prijzen. Andere kinderen zijn misschien wat lastiger op te voeden, qua hun moraal, normen en waarden. Indien ouders het niet langer kunnen volhouden en op het punt staan de overdracht van hun normen en waarden op te geven, bestaat er buiten altijd nog professioneel hulp. Denk maar bijvoorbeeld aan de psychiater. Hier kan de ouder behalve problemen bij het kind, ook problemen bij zichzelf ontdekken. Denk maar aan een geval waarbij niet het kind slecht is in het opnemen van informatie, maar de ouder slecht is in het overbrengen van de informatie. Hier dient de ouder in ieder geval duidelijkheid in te krijgen.

Slot

Voor de rest blijft nog op te merken dat kinderen in een gepast milieu opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren van de muren, de geuren in de omgeving en zelfs de kinderen met wie jou kind kan spelen. Al deze zaken zijn van belang bij het in goede banen leiden van de toekomt van een kind.

Ik heb laatst voor mijn dochter een kado gekocht, een loopwagen van loopwagen-kopen.nl. Echter een aanrader!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *